SG

Z Wiki piwo.org
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

SG (Specific Gravity, ang. gęstość względna) – stosunek gęstości badanej substancji do gęstości substancji wzorcowej. Wielkość niemianowana stosowana jako miara ekstraktu, głównie w USA.

SG wykorzystuje się do określania gęstości brzeczki lub piwa, w szczególności do określania gęstości początkowej (OG) i gęstości końcowej (FG). Pomiaru SG najczęściej dokonuje się odpowiednio skalibrowanym areometrem. Substancją wzorcową jest woda, zwykle w temperaturze 20 °C, zatem SGwody = 1.000, natomiast gęstość względną badanej cieczy można opisać wzorem:

SGcieczy = δcieczy(20°C) / δH2O(20°C) ,     gdzie δ – gęstość bezwzględna

Przykładowo, gęstość alkoholu etylowego w 20°C wynosi 0.7893 g/cm3, gęstość wody w 20°C to 0.9982 g/cm3, zatem SGetanolu = 0.7893 / 0.9982, co daje wynik 0.791.

Taka wartość SG oznacza, że alkohol etylowy jest o 20.9 % lżejszy od wody. Z tego powodu skrajnie wysoko odfermentowane piwa również mogą być lżejsze od wody, tzn. mogą osiągać gęstość względną niższą od 1.000. Należy mieć to na uwadze przeliczając SG na stopnie Plato / Ballinga (szacunkowe przeliczanie – zob. Original Gravity).

Linki zewnętrzne