Fruit Beer

Z Wiki piwo.org
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

BJCP Parametry stylu

OG W zależności od piwa bazowego
FG W zależności od piwa bazowego
IBUs W zależności od piwa bazowego
SRM W zależności od piwa bazowego
ABV W zależności od piwa bazowego

Piwo owocowe

Aromat

Wyraźne przyjemne zapachy związane z owocami powinny być zauważalny w aromacie; aczkolwiek, aromaty jednych owoców (np. maliny, wiśnie) są mocniejsze niż innych owoców (np. jagody, truskawki) – zezwól na różny poziom owocowych cech i intensywności na poziomie od subtelnego do agresywnego. Cechy owocowe powinny być przyjemne, wspierające, nie sztuczne i nieodpowiedniej intensywności (biorąc pod uwagę cechy owoców) ani nie powinny posiadać wad jak na przykład utlenienie. Jak wszystkie piwa specjalne, poprawne piwo owocowe powinno być harmonicznie zbalansowane pomiędzy owocami, a drugoplanowymi cechami stylu piwa. Gdy owoce są użyte do produkcji piwa, aromaty chmielowe, ubocznych produktów fermentacji i elementy słodowe piwa nie muszą być zauważalne. Surowce (w szczególności chmiel) może być specjalnie słabszy aby pozwolić cechom owocowym wyjść na wierzch podczas końcowej prezentacji piwa. Jeśli piwo bazowe jest górnej fermentacji wtedy specyficzna owocowość i/albo inne uboczne produkty fermentacji, takie jak dwuacetyl mogą być obecne, jako odpowiednie dla górnej fermentacji. Jeśli piwo bazowowe jest dolnej fermentacji, wtedy odpowiednio mniej ubocznych produktów fermentacji byłoby odpowiednie. Niektóre słodowe aromaty mogą być mocne w szczególności w ciemnych stylach. Aromaty chmielowe mogą nie być obecne, albo zmieszane z aromatami owocowymi, w zależności od stylu. Owoce powinny wnieść dodatkowej złożoności do piwa, ale nie powinno być na tyle wyczuwalne by nie odnieść wrażenie niezrównoważenia podczas prezentacji. Troszeczkę cierpkości może być obecne, jeśli występuje w konkretnych owocach użytych do produkcji, ale nie powinna być zbytnio intensywna.

Wygląd

Wygląd powinien być odpowiedni do piwa bazowego i będzie się różnił w zależności od stylu piwa bazowego. Dla piw jaśniejszych wraz z owocami, które przedstawiają mocny kolor, kolor powinien być zauważalny. Zauważ, że kolor owoców w piwie jest przeważnie jaśniejszy niż kolor miąższu owocowego i może nabierać troszeczkę innych odcieni. Piwo owocowe może być mgliste albo klarowne, aczkolwiek mgliste piwa generalnie są nieporządne. Piana może nabrać koloru owoców.

Smak

Podobnie jak aromat, wyraźne cechy smaku związane z konkretnymi owocami, powinny być zauważalne, mogą różnić się w poziomie intensywności od subtelnych do agresywnych. Balans owocowy i piwa bazowego jest podstawą i cechy owocowe nie powinny być sztuczne i/albo nieodpowiednio mocne tak by sugerować sok owocowy. Goryczka chmielowa, smaki słodowe, zawartość alkoholu i posmaki produktów ubocznych fermentacji, takich jak estry czy dwuacetyl powinny być odpowiednie do piwa bazowego i powinne być harmoniczne i zbalansowane z wyraźną obecnością smaków owocowych. Zauważ, że te elementy (w szczególności chmiel) mogą być przytłumione by pozwolić cechom owocowym wyjść na wierzch podczas końcowej prezentacji. Trochę cierpkości może by obecne jeśli występuje naturalnie w owocach użytych do produkcji piwa, ale nie powinna być nieodpowiednio intensywna. Pamiętaj,że owoce nadają smaki owocowe, a nie słodkość w piwach owocowych. Cukier z owoców przeważnie jest w pełni fermentowany i wpływa na delikatne posmaki i powoduje bardziej wytrawny finisz niż można byłoby się spodziewać ze stylu piwa bazowego. Aczkolwiek, słodkość po fermentacji nie zawsze jest negatywną cechą, dopóki posiada surowych, nieprzefermentowanych cechy.

Tekstura

Tekstura może być różna w zależności od piwa bazowego i odpowiednia do danego piwa bazowego. Treściwość i poziom nagazowania powinien być odpowiedni do piwa bazowego. Owoce przeważnie nadają cukrów fermentowalnych, które rozrzedzają piwo; z tego powodu piwo może wydawać się lżejsze niż zadeklarowane piwo bazowe.

Ogólne wrażenie

Harmoniczne połączenie owoców i piwa. Podstawowe atrybuty bazowego stylu zmienią się po dodaniu owoców. Nie spodziewaj się, że piwo będzie smakowało identycznie jak niezmieniona wersja piwa. Oceniaj piwo na podstawie przyjemności picia i balansu.

Komentarz

Ogólny balans jest kluczem prezentacji dobrze wyprodukowanego piwa owocowego. Owoce powinny podkreślać oryginalny styl a nie go przykrywać. Piwowar powinien rozróżnić to, że niektóre kombinacje piwa bazowego i owoców współpracują z sobą natomiast inne nie tworzą harmonicznej kombinacji. OSOBA WYSTAWIAJĄCA PIWO DO KONKURSU MUSI OKREŚLIĆ PIWO BAZOWE I TYP OWOCÓW UŻYTYCH. JEŚLI PIWO JEST OPARTE NA KLASYCZNYM STYLU (NP. BLOND ALE) WTEDY KONKRETNY STYL MUSI BYĆ PODANY. STYLE KLASYCZNE PIWA NIE MUSZA BYĆ WYMIENIONE (NP. „PORTER” ALBO „WHEAT ALE” JEST AKCEPTOWALNY). TYP OWOCÓW MUSI ZAWSZE BYĆ OKREŚLONY. Jeśli piwo bazowe jest stylem klasycznym, styl oryginalny powinien być wyczuwalny w aromacie i smaku. Zauważ, że piwo bazowe lambic powinno być wystawione w kategorii Fruit Lambic (17F), natomiast inne bazujące na owocach belgijskie piwa specjalne powinny być wystawione w kategorii Belgian Specialty Ale (16E). Dojrzałe owoce mogą czasami posiadać smaki i aromaty podobne do Sauternes, Sherry albo Tokaj, ale piwo z takimi cechami powinno być w specjalnej kategorii (np. amontillado, fino, botrytis). Piwo z papryczką chili powinno być wystawione w kategorii Spice/Herb/Vegetable Beer (21A) .


Podstawowe informacje

Gęstość początkowa: W zależności od piwa bazowego

Goryczka: W zależności od piwa bazowego

Gęstość końcowa: W zależności od piwa bazowego

Kolor:W zależności od piwa bazowego

Alkohol objętościowo: W zależności od piwa bazowego

Komercyjne przykłady

New Glarus Belgian Red and Raspberry Tart, Bell’s Cherry Stout, Dogfish Head Aprihop, Great Divide Wild Raspberry Ale, Founders Rübæus, Ebulum Elderberry Black Ale, Stiegl Radler, Weyerbacher Raspberry Imperial Stout, Abita Purple Haze, Melbourne Apricot Beer and Strawberry Beer, Saxer Lemon Lager, Magic Hat #9, Grozet Gooseberry and Wheat Ale, Pyramid Apricot Ale, Dogfish Head Fort