Cyrkulacyjne systemy zacierania - RIMS i HERMS

Z Wiki piwo.org
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Cyrkulacyjne systemy zacierania

HERMS.jpg

Cyrkulacyjne systemy zacierania używają pompy w układzie zamkniętym, które pompują brzeczkę z kadzi zaciernej do wymiennika ciepła i z powrotem w celu lepszej kontroli temperatur zacierania. Najbardziej popularnymi systemami zacierania cyrkulacyjnego są RIMS I HERMS.

Systemy tego typu mają trzy podstawowe zalety:

1. Ciągła cyrkulacja produkuje bardziej klarowną brzeczkę.

2. Wyższa kontrola nad temperaturami zacierania.

3. Ten proces zacierania jako całość daje większą możliwość konsekwentnego powtarzania takich samych rezultatów i stałej jakości piwa.

RIMS

RIMS oznacza Recilculating Infusion Mash System, czyli “system zacierania z cyrkulacją infuzyjną.” Odnosi się to do procesu cyrkulacji brzeczki podczas zacierania, w którym brzeczka jest pompowana poprzez kadź nagrzewania bezpośredniego. Nagrzewanie to może być dokonane za pomocą grzałki elektrycznej bezpośrednio zanurzonej w warce lub płomieniem gazowym bezpośrednio ogrzewającym kadź, przez którą przepływa brzeczka.

HERMS

HERMS oznacza Heat Exchange Recirculating Mash System, czyli “system zacierania cyrkulacyjny z wymiennikiem ciepła”. W tym systemie podczas zacierania brzeczka przepływa przez wymiennik ciepła, po czym powraca z powrotem do kadzi zaciernej. Wymiennikiem ciepła może być np. rurka miedziana zanurzona w kadzi z wodą, która jest ogrzewana grzałką elektryczną lub płomieniem gazowym.

Brewmation.gif