ABW

Z Wiki piwo.org
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

ABW (Alcohol By Weight, ang. alkohol wagowo) – miara zawartości etanolu w napoju alkoholowym wyrażona jako procent wagowy, używana głównie w USA.

Relację ABW do zawartości alkoholu objętościowo (ABV) przedstawia formuła: ABW ≈ ABV × 0.79